پارچه تترون

1 کالا

  • پارچه تترون

    پارچه تترون بیمارستانی در دوخت ملحفه و روتختی تخت ها، لباس بیماران، فرم کارکنان بیمارستان اعم از پزشک، پرستار، ماما پرسنل اتاق عمل و…، مصارف پزشکی و … مورد استفاده است.