پارچه لگ

2 کالا

  • پارچه لگ سویسی

    پارچه لگ سویسی مثل پارچه لگ است بااین تفاوت که از لحاظ مشکی بودن از پارچه لگ مشکی تر می باشد. پارچه لگ سویسی با عرض۱۵۰ سانتی متری و باگرم بالا که هر یک کیلوی پارچه لگ سویسی به دو متر می رسد.
  • پارچه لگ

    پارچه لگ از لحاظ کیفیت بسیار مرغوب پر طرف دار است . نخ استفاده شده در پارچه لگ از پنبه و گزینه خوبی برای شلوار های راحتی و شلوار های ساپورتی می باشد.