پارچه ریون

1 کالا

  • پارچه ریون

    پارچه ریون یکی از پارچه های کشی هست که در راستای پارچه های گرد بافت قرار دارد. پارچه ریون اغلب به خاطر کش زیادی که دارد برای دوخت لباس های مجلسی نامزدی دامن شلوار مصرف می شود.