ترگال کجراه

1 کالا

  • ترگال کجراه

    ترگال کجراه همانطور که از نام آن مشخص است تار و پودی اریب دارد. به طور کلی پارچه کجراه ضخامت و استحکام بیشتری نسبت به نوع ساده این پارچه دارد. علت این ضخامت بیشتر تراکم بالاتر پارچه است.